เกี่ยวกับเรา

รู้จักแอมเบอร์ ฟาร์ม

แอมเบอร์ ฟาร์ม เป็นบริษัทไทยสมัยใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญแบบครบวงจรในธุรกิจกัญชา โดยมุ่งมั่นในการสร้างระบบการปลูกและผลิตกัญชาที่มีคุณภาพสูงสุด ด้วยความร่วมมือกับ “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)” เราตั้งใจสร้างศูนย์กลางแห่งการวิจัยและพัฒนาที่คุณภาพ เพื่อให้ก้าวทันกับความทันสมัยของผลิตภัณฑ์และการพัฒนาทางการแพทย์ในอุตสาหกรรมกัญชาระดับนานาชาติ

แอมเบอร์ ฟาร์ม มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมระบบการปลูกที่ทันสมัย รวมไปถึงขั้นตอนการผลิต/สกัดที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืน

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 เรามีความมุ่งมั่นที่จะขยายการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์เพื่อตอบสนองความต้องการที่มากขึ้น โดยตั้งอยู่บนเป้าหมายของการยกระดับคุณภาพชีวิตจากการใช้ประโยชน์ของกัญชาเพื่อการแพทย์ และด้วยวิสัยทัศน์ที่แน่วแน่ขององค์กร ที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการปลูกและผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์แห่งอาเซียน

วิสัยทัศน์

ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการปลูกและผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์แห่งอาเซียน

พันธกิจ

มุ่งพัฒนานวัตกรรมการปลูกกัญชา

เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน

รักษาคุณภาพระดับสูงสุด เพื่อใช้สำหรับการแพทย์

ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพ

แอมเบอร์ ฟาร์ม เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่อุทิศชีวิตการทำงานให้กับนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้คนที่มีปัญหาด้านสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้น

ด้วยการให้ความสำคัญทางด้านงานวิจัย เราต้องการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชาในเชิงการแพทย์และประโยชน์ในด้านที่เกี่ยวกับสุขภาพ โดยที่สามารถวางใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

โดยจะใช้คุณประโยชน์ด้านสุขภาพที่มาจากองค์ความรู้ของแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน ที่เกี่ยวกับระบบ endocannabinoid ภายในร่างกาย ซึ่งผลผลิตของเรามีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการนำไปใช้

ที่แอมเบอร์ ฟาร์ม คุณจะพบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสานกับความรู้ความเข้าใจในการใช้งานได้จริง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้กับผู้บริโภค

คุณค่าองค์กร

01

เทคโนโลยี

เพื่อคุณภาพที่สูงสุด
เลือกใช้เทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีห้องแล็บปฏิบัติการที่ครบครัน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด

03

การพัฒนาศักยภาพ

การส่งต่อองค์ความรุ้
ผสมผสานความรู้และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในระดับสากล เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แบบผสมผสานกับความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ และเชิงการเกษตร

05

ความยั่งยืน

ผลลัพธ์ทางสังคม
นำเสนอความเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจด้านบวกที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่ครอบคลุม

02

การศึกษา

สนับสนุนงานวิจัย
ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการปลูกกัญชา บนสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ และการวิจัยที่มุ่งประโยชน์ทางการแพทย์

04

ผลิตภัณฑ์

การควบคุมคุณภาพ
เน้นพัฒนาด้านนวัตกรรมและสร้างคุณค่าในผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และส่งมอบคุณค่าที่เกินความคาดหมาย

01

เทคโนโลยี

เพื่อคุณภาพที่สูงสุด
เลือกใช้เทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีห้องแล็บปฏิบัติการที่ครบครัน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด

02

การศึกษา

สนับสนุนงานวิจัย
ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการปลูกกัญชา บนสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ และการวิจัยที่มุ่งประโยชน์ทางการแพทย์

03

การพัฒนาศักยภาพ

การส่งต่อองค์ความรุ้
ผสมผสานความรู้และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในระดับสากล เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แบบผสมผสานกับความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ และเชิงการเกษตร

04

ผลิตภัณฑ์

การควบคุมคุณภาพ
เน้นพัฒนาด้านนวัตกรรมและสร้างคุณค่าในผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และส่งมอบคุณค่าที่เกินความคาดหมาย

05

ความยั่งยืน

ผลลัพธ์ทางสังคม
นำเสนอความเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจด้านบวกที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่ครอบคลุม

ทีมงานคุณภาพ

วัฒนธรรมในองค์กรของเรา
เราเชื่อว่าทุกคนในองค์กร มีส่วนร่วมในการนำพาให้องค์กรประสบความสำเร็จ

ทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
ปลูกฝังการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว โดยเริ่มจากการดูแลเอาใจใส่กันภายในองค์กร และส่งต่อเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม

วิถีของเรา

หลงใหลในสิ่งที่ทำ แบ่งปันความสุขกับทีมงาน

มีจรรยาบรรณในการดำเนินงาน เลือกทำสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน

ความเป็นตัวตน

เป็นองค์กรที่พึ่งพาได้ และพร้อมให้การสนับสนุนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

เป็นองค์กรที่พร้อมให้ความร่วมมือ และสร้างแนวทางที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่น  และชัดเจนในเป้าหมาย

เป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่น และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

แนวทางการเติบโต

มุ่งสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่าง

เพราะเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลง เป็นประตูสู่โอกาสในการเติบโต

มีความแน่วแน่ในการบริหารงาน และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์

เราเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกคน