ผลิตภัณฑ์

วัตถุดิบ (ดอกแห้ง)

เราปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงสุดตรงตามความต้องการ ซึ่งยึดแนวทางปฏิบัติในการปลูก การเก็บเกี่ยว การตัดแต่ง และการบรรจุที่ได้มาตรฐานของอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด โดยเลือกใช้เฉพาะสารอาหารที่มีคุณภาพสูงและเทคนิคการปลูกที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตของเรา

น้ำมันและสารสกัดเข้มข้น

เราผลิตสารสกัดกัญชาจากวัตถุดิบคุณภาพสูง โดยใช้เทคโนโลยีการสกัดแบบ Supercritical CO2 ที่ล้ำสมัย ซึ่งกระบวนการนี้จะแยกสารประกอบที่สำคัญในกัญชาอย่าง THC และ CBD รวมถึงสารระดับรองอื่นๆ เช่น Terpenes และ Flavonoids ที่มีส่วนช่วยให้คุณสมบัติทางยาโดยรวมของกัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์ กระบวนการนี้จะสร้างเรซิ่นที่มีความเข้มข้นสูงซึ่งสามารถละลายในน้ำมันตัวทำละลายเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน อีกทั้งเรายังผลิตน้ำมันกัญชาที่มีอัตราส่วนของ THC และ CBD ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ในปัจจุบัน

เครื่องสำอาง

เราได้พัฒนากระบวนการสกัดกัญชาทั้งดอกให้กลายเป็นของเหลวใสซึ่งเราสามารถใช้ของเหลวนี้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง CBD ที่หลากหลาย ถือเป็นการเสนอทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคนอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม

ผลิตภัณฑ์ที่รับประทานได้

ทางเรากำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาที่สามารถรับประทานได้เข้าสู่ตลาด ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยที่ผ่านการประเมินและรับรองความปลอดภัย 100% จากการทดสอบจริง โดยพบกับการเติบโตของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ผลิตภัณฑ์อื่น

แอมเบอร์ ฟาร์ม มีการออกแบบผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทที่ผ่านการรับรองและถูกต้องตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เช่น ผลิตภัณฑ์ความงาม, แคปซูลใส, แคปซูลที่มีส่วนประกอบน้ำมันเป็นหลัก, เครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง, ยาสอด, ยาใช้เฉพาะที่, แผ่นยาชนิดติดผิวหนัง, CBD ที่ละลายน้ำได้

วัตถุดิบ (ดอกแห้ง)

เราปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงสุดตรงตามความต้องการ ซึ่งยึดแนวทางปฏิบัติในการปลูก การเก็บเกี่ยว การตัดแต่ง และการบรรจุที่ได้มาตรฐานของอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด โดยเลือกใช้เฉพาะสารอาหารที่มีคุณภาพสูงและเทคนิคการปลูกที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตของเรา

น้ำมันและสารสกัดเข้มข้น

เราผลิตสารสกัดกัญชาจากวัตถุดิบคุณภาพสูง โดยใช้เทคโนโลยีการสกัดแบบ Supercritical CO2 ที่ล้ำสมัย ซึ่งกระบวนการนี้จะแยกสารประกอบที่สำคัญในกัญชาอย่าง THC และ CBD รวมถึงสารระดับรองอื่นๆ เช่น Terpenes และ Flavonoids ที่มีส่วนช่วยให้คุณสมบัติทางยาโดยรวมของกัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์ กระบวนการนี้จะสร้างเรซิ่นที่มีความเข้มข้นสูงซึ่งสามารถละลายในน้ำมันตัวทำละลายเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน อีกทั้งเรายังผลิตน้ำมันกัญชาที่มีอัตราส่วนของ THC และ CBD ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ในปัจจุบัน

เครื่องสำอาง

เราได้พัฒนากระบวนการสกัดกัญชาทั้งดอกให้กลายเป็นของเหลวใสซึ่งเราสามารถใช้ของเหลวนี้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง CBD ที่หลากหลาย ถือเป็นการเสนอทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคนอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม

ผลิตภัณฑ์ที่รับประทานได้

ทางเรากำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาที่สามารถรับประทานได้เข้าสู่ตลาด ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยที่ผ่านการประเมินและรับรองความปลอดภัย 100% จากการทดสอบจริง โดยพบกับการเติบโตของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ผลิตภัณฑ์อื่น

แอมเบอร์ ฟาร์ม มีการออกแบบผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทที่ผ่านการรับรองและถูกต้องตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เช่น ผลิตภัณฑ์ความงาม, แคปซูลใส, แคปซูลที่มีส่วนประกอบน้ำมันเป็นหลัก, เครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง, ยาสอด, ยาใช้เฉพาะที่, แผ่นยาชนิดติดผิวหนัง, CBD ที่ละลายน้ำได้

การสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ

นับตั้งแต่ที่เราก้าวเข้ามาสู่การปลูก และผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์ เราได้กำหนดขั้นตอนการจัดการเรื่องควบคุมคุณภาพ ซึ่งมีมากกว่า 100 ข้อ โดยข้อกำหนดเหล่านี้ล้วนมาจากเกณฑ์มาตรฐานที่เรานำมาจากอุตสาหกรรมยา แล้วนำมาปรับใช้กับอุตสาหกรรมกัญชาเพื่อการแพทย์นี้ เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

ด้วยความที่โครงการของเราตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงสะดวกต่อการสร้างมาตรฐานที่สูงสำหรับการดำเนินงาน โดยระบบปลูกทุกอย่างของเรามีสภาวะที่เหมาะสม และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดในทุกพื้นที่ ที่สำคัญคือในทุกพื้นที่การปลูกของเรามีความพิถีพิถัน สะอาด และดูแลโดยทีมงานคุณภาพที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง

การควบคุมทุกขั้นตอน

เราใส่ใจในทุกขั้นตอน ทั้งระบบน้ำ ระบบปุ๋ย ระบบควบคุมศัตรูพืชอันไม่พึงประสงค์ โดยมีการติดตาม ควบคุม และเก็บข้อมูลในทุกขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะไม่มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนมากับผลผลิตของเรา

ขั้นตอนการผลิตที่มีคุณภาพ

เรามีระบบการเก็บเกี่ยว การตากแห้ง การสกัดที่ได้มาตรฐานเพื่อการันตีว่าทุกผลผลิตที่ออกไปของเราได้คุณภาพ ซึ่งเราจะมีการทดสอบคุณภาพโดยนักวิทยาศาสตร์ประจำโครงการ และการทดสอบโดยแล็บภายนอก เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม โลหะหนัก ศัตรูพืช และเชื้อราทุกชนิด

การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

เรามีการตรวจสอบวัตถุดิบทุกอย่างที่นำมาใช้ในโครงการ เพื่อเป็นการยืนยันว่าผ่านมาตรฐานที่รับรอง นอกจากนี้เราจะมีการออกไปเยี่ยมชมโรงงานและบริษัทของคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการยืนยันว่าผ่านมาตรฐาน และมีความปลอดภัยด้วยเช่นกัน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ทุกขั้นตอนของการปลูกและการผลิตจะมีมาตรฐานการปฏิบัติงานรองรับในทุกเรื่อง โดยยึดตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และคำนึงถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญคือเราได้มาตรฐาน GAP และ GMP รวมไปถึงการฝึกอบรมของทีมงานเฉพาะทางที่มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย