นวัตกรรม

เทคโนโลยีผสานนวัตกรรม

ปัจจุบันอุตสาหกรรมกัญชาของโลกยังคงพัฒนาต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ การวิจัยระดับโลกและความก้าวหน้าของห่วงโซ่อุปทานก็ทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นเรื่องนวัตกรรมในระดับแนวหน้าของโลก โดยเน้นผลสำเร็จผ่านการลงทุนที่มีกลยุทธ์ เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างทางออกที่ยั่งยืนสำหรับการปลูกกัญชา โดยการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่บริโภคได้ และสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาการเกษตรระดับอุตสาหกรรม  ด้วยขนาดและทรัพยากรของเราที่เพียงพอต่อการเพิ่มผลผลิตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังคงรักษาคุณภาพเอาไว้ได้ในเวลาเดียวกัน

แอมเบอร์ ฟาร์ม มีเป้าหมายในการสร้างผลลัพธ์ในเชิงบวกให้กับสังคม

ในฐานะผู้นำของอุตสาหกรรมกัญชาเพื่อการแพทย์ เราทำงานกันอย่างหนักเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้น ทั้งผู้บริโภค ชุมชน และคนในองค์กร โดยเน้นในเรื่องการให้ความรู้ และสนับสนุนการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงการแพทย์อย่างถูกต้อง

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แอมเบอร์ ฟาร์ม สร้างขึ้นมาจากการร่วมมือกันของหลายฝ่ายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร จนเกิดขึ้นมาเป็นชุมชนขนาดย่อม ที่มีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาสังคม และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม

การศึกษาและงานวิจัย

องค์ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ทั้งสำหรับภายในและภายนอกองค์กร โดยแอมเบอร์ ฟาร์ม สนับสนุนการส่งต่อองค์ความรู้ให้ออกไปสู่สังคม เราเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อที่ผู้บริโภคจะสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของเราได้มาตรฐานและมีคุณภาพดีที่สุด ซึ่งองค์ความรู้ของเราประกอบไปด้วย 3 ส่วน

การเรียนรู้

นอกเหนือจากการติดตามข่าวสารและแนวโน้มของอุตสาหกรรมกัญชาเพื่อการแพทย์อย่างสม่ำเสมอแล้ว แอมเบอร์ ฟาร์ม ได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการพัฒนางานวิจัยของโครงการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่า เป็นการการันตีว่าเราเป็นผู้นำด้านงานวิจัยที่มีคุณภาพของอุตสาหกรรมกัญชาเพื่อการแพทย์

การฝึกอบรม

ทีมงานของแอมเบอร์ ฟาร์ม ทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมที่เข้มข้น ซึ่งประกอบไปด้วยการอบรมทุกสัปดาห์เพื่อที่จะได้แน่ใจว่า ทีมงานของเราทุกคนก้าวทันต่อความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมนี้ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และทีมงานทุกคนจะสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพออกมาเพื่อรองรับโจทย์ใหม่ๆในทุกรูปแบบ

การแนะนำ

ไม่สำคัญว่าคุณจะมีความรู้เกี่ยวกับกัญชาเพื่อการแพทย์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว หรือคุณอาจจะเพิ่งเริ่มศึกษาด้านนี้ ทีมงานของเราทุกคนพร้อมที่จะให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่คุณเสมอ ซึ่งในอนาคตจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ โปรดติดตามได้เร็วๆนี้

การสร้างความแตกต่างในเชิงสร้างสรรค์

เรามุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชาในเชิงการแพทย์ โดยมีงานวิจัยมารองรับ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้โลกใบนี้

null

ด้านสุขอนามัย

ยกระดับมาตรฐานผลผลิตของเราทั้งด้านปริมาณ คุณภาพและปราศจากสิ่งปนเปื้อน
null

ระบบไฟที่เหมาะสมกับการปลูก

การปลูกแบบ indoor และ greenhouse จะมีเกณฑ์สำคัญที่ต่างกัน โดยเฉพาะในเรื่องของแสงสว่างซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญมากต่อการเจริญเติบโตของพืช เราได้เลือกใช้ระบบที่มีคุณภาพระดับโลก เพื่อเป็นการการันตีคุณภาพ
null

เทคโนโลยีในการปลูก

ความต้องการของตลาดในปัจจุบัน มองหาวิธีการปลูกที่ชาญฉลาดและรวดเร็ว ซึ่งระบบปลูกอัจฉริยะของเราสามารถร่นระยะเวลาและช่วยในการประหยัดทรัพยากรน้ำได้เป็นอย่างดี