ธุรกิจ

การปลูก

เราผลิตวัตถุดิบจากกัญชาที่มีคุณภาพสูง สะอาดถูกสุขอนามัย ได้มาตรฐานความปลอดภัย ปราศจากสารกำจัดศัตรูพืชและสารปนเปื้อนอื่น ๆ

การผลิต / สกัด

เราใช้กระบวนการสกัดที่มีคุณภาพ เพื่อผลิตน้ำมัน, CBD สกัด และการคัดกรองสารสกัดเข้มข้นอื่นๆที่สำคัญและมีประโยชน์เชิงการแพทย์

การพัฒนาในด้านการแพทย์

เราพัฒนาสูตรยาที่มีการผลิตจากสูตรของการแพทย์แผนไทย ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การขับเคลื่อนองค์กร

ผู้บริหารของเรามีความเอาใจใส่และความทุ่มเทอย่างสูงในอุตสาหกรรมกัญชาเพื่อการแพทย์

ทีมงานที่มีคุณภาพของเรา

องค์กรเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น ประกอบไปด้วยทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ และผู้นำองค์กรเข้าใจถึงความต้องการของอุตสาหกรรมกัญชาเพื่อการแพทย์อย่างถ่องแท้ โดยการมองภาพในระยะยาว และคำนึงถึงแนวโน้มของตลาดในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ

แนวทางการปลูกของเรา

เราใช้บรรทัดฐานงานวิจัยของกัญชาเพื่อการแพทย์เป็นหลัก

โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปลูก และมีการนำผลผลิตไปทดสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ผลผลิตที่มีมาตรฐาน และสอดคล้องไปกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาหาคุณประโยชน์ที่สำคัญของกัญชาเพื่อการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้นไป

พื้นที่การปลูก

เบื้องหลังผลผลิตที่มีคุณภาพ

เราสร้างโครงการทั้งหมดอยู่ภายในสถานที่เดียวกัน บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร อันประกอบไปด้วยระบบการปลูกแบบ indoor, greenhouse, aeroponics และการปลูกแบบ outdoor