ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

แอมเบอร์ ฟาร์ม มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรคุณภาพที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม เรามีความภาคภูมิใจของการลงทุนในทุกภาคส่วนและการเป็นผู้นำในการหาวิธีรับมือกับปัญหาที่เกี่ยวข้องในเรื่องของกัญชา ซึ่งในปัจจุบันเมื่อกฎหมายเรื่องกัญชามีความชัดเจนและเปิดกว้างขึ้น เราจึงก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในระดับแนวหน้าเพื่อให้ความรู้และการใช้งานที่ถูกต้อง โดยเน้นเรื่องความรับผิดชอบในทุกการเคลื่อนไหวภายใต้เรื่องกัญชา
(อยากได้เหมือนหน้าข่าว ไว้อัพเดทได้เรื่อยๆเวลาไปทำ CSR มาครับ)